Nehnuteľnosti

Pomôžeme vám s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa oblasti realít.

  • príprava a pripomienkovanie zmlúv v oblasti práva nehnuteľností,
    najmä zmluvy o prevode vlastníctva bytu, kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy, zmluvy týkajúce sa vecných bremien a iné
  • príprava právnych riešení súvisiacich s financovaním pri transakciách
    s nehnuteľnosťami
  • komplexné právne poradenstvo v oblasti práva nehnuteľností
  • sme garant a poskytovateľ kompletných právnych služieb pre ponukabyvania.sk
ZMLUVY AUTORIZOVANÉ ADVOKÁTOM: NAJVYŠŠIA PRÁVNA OCHRANA >>