Obchodné spoločnosti

Založenie s.r.o. môže byť len administratívnou záležitosťou. Neveríte?

 • zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach
 • príprava a zmeny zakladateľských dokumentov v obchodných spoločnostiach
 • reorganizácia a zmeny vo vlastníckej štruktúre obchodných spoločností
 • príprava a organizácia valných zhromaždení v obchodných spoločnostiach
 • zastupovanie klientov v konaniach pred živnostenským registrom a obchodným registrom
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania, príprava dokumentácie súvisiacej
  s pôsobnosťou valného zhromaždenia v obchodných spoločnostiach
 • príprava zmlúv o prevodoch majetkových účastí v obchodných spoločnostiach, najmä prevody obchodných podielov
 • právne poradenstvo a uskutočňovanie právnych krokov v rámci splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia obchodných spoločností
 • sme garant a poskytovateľ kompletných právnych služieb pre ponukapodnikania.sk