Zmluvy autorizované advokátom: Najvyššia právna ochrana

Kupujete či predávate nehnuteľnosť a uvažujete ako sa chrániť? Znepokojuje vás zvyšujúci sa počet neoprávnených prevodov nehnuteľností? Ideálnym riešením je autorizácia zmluvy.

OCHRANA PRED PODVODNÍKMI

Kúpa alebo predaj je často udalosťou, ktorú absolvujete len párkrát za život. Pri prevodoch nehnuteľností sa však neopatrní ľudia často stávajú obeťami podvodníkov alebo takých chýb či opomenutí, ktoré môžu spôsobiť veľmi vážne problémy. Preto je dôležité dbať najmä na právnu stránku celého obchodu.

ČO JE TO AUTORIZÁCIA ZMLUVY?

Autorizácia zmluvy je spísanie Zmluvy o prevode nehnuteľnosti advokátom. Všetka zodpovednosť je prenesená na osobu advokáta. Advokát preberá zodpovednosť za zistenie totožnosti účastníkov ním autorizovanej zmluvy a ich zástupcov, za posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon a či všetky náležitosti zmluvy sú v súlade so zákonom.

Pre vás najdôležitejším je posúdenie, či vám nehrozí uzatvorením zmluvy vznik akéhokoľvek rizika alebo škody. Ako laik nemáte možnosť zodpovedne posúdiť uvedené skutočnosti a ľahko sa tak môže stať, že sa stanete obeťou podvodného konania či fatálnej chyby.

ŠETRITE SVOJ ČAS

Autorizácia zmluvy je zohľadnená i pri rozhodovaní Katastra nehnuteľností, čo umožňuje získať povolenie vkladu v zrýchlenej lehote
20 kalendárnych dní. Autorizovaná zmluva taktiež nahrádza overenie podpisov notárom v plnej miere – nie je teda nutné ďalšie overovanie, čo ešte viac znižuje vaše náklady.

VYHNITE SA ZBYTOČNÝM RIZIKÁM

Každá zmluva je vypracovaná tak, aby rešpektovala všetky individuálne detaily každej transakcie. Advokát overením totožnosti a prípravou a autorizáciou zmluvy zabezpečí,  že zmluva bude právoplatne uzatvorená a nevznikne vám jej podpísaním žiadna škoda.

V prípade nečakanej škody vzniknutej v súvislosti s autorizáciou zmluvy má advokát plnú zodpovednosť za vzniknutú škodu, ktorá je krytá povinným zákonným poistením.

Advokátska kancelária LEGAL PARTNER je poistená v poisťovni Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava, IČO: 31 383 408 na sumu vo výške 1.500.000 € (viac ako 45.000.000 Sk).