Rodinné a dedičské právo

Poskytujeme odborné služby v oblasti rodinného práva a dedičstva.

  • podanie návrhu na rozvod manželstva, návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva a úpravu styku s maloletými deťmi
  • riešenie právnych problémov spojených s vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva
  • riešenie právnych problémov spojených s dedičstvom