Kontakty

Legal Partner Wengová, s. r. o.
Továrenská 12a
811 09 Bratislava

0918 914 145

advokat@legalpartner.sk
wengova@legalpartner.sk

JUDr. Petra Ščury Wengová – advokát
č. licencie v SAK: 6005

IČO: 47 237 112
DIČ: 2023465070

IBAN: SK48 0200 0000 0029 6775 3853, účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 78180/B