Footer text

Legal Partner Wengová, s. r. o.
Továrenská 12a, 811 09 Bratislava
JUDr. Petra Ščury Wengová – advokát, č. licencie v SAK: 6005
IČO: 47 237 112 – DIČ: 2023465070 – IBAN: SK48 0200 0000 0029 6775 3853
spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 78180/B