Footer box3

100 % rýchlosť

Zaručený elektronický podpis

Zabezpečuje pre klientov urýchlené
podania na štátne orgány, zníženie
poplatkov až o 50 % a tiež úsporu
nákladov pri overovaní podpisov
a fotokópií listín.