Footer box2

100 % diskrétnosť

Ochrana osobných údajov

Je pre nás samozrejmosťou zachovávať
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach,
o ktorých sme sa dozvedeli
v súvislosti s výkonom
advokácie.