Banner

„V živote nedostanete
to, čo si zaslúžite,
dostanete to,
čo si vyjednáte.“

~ Chester L. Karrass ~

Sme na vašej strane