Archív

Footer text

27. novembra 2013

Legal Partner Wengová, s. r. o.
Továrenská 12a, 811 09 Bratislava
JUDr. Petra Ščury Wengová – advokát, č. licencie v SAK: 6005
IČO: 47 237 112 – DIČ: 2023465070 – IBAN: SK48 0200 0000 0029 6775 3853
spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 78180/B

Footer box3

27. novembra 2013

100 % rýchlosť

Zaručený elektronický podpis

Zabezpečuje pre klientov urýchlené
podania na štátne orgány, zníženie
poplatkov až o 50 % a tiež úsporu
nákladov pri overovaní podpisov
a fotokópií listín.

Footer box2

27. novembra 2013

100 % diskrétnosť

Ochrana osobných údajov

Je pre nás samozrejmosťou zachovávať
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach,
o ktorých sme sa dozvedeli
v súvislosti s výkonom
advokácie.

Footer box1

27. novembra 2013

100 % bez rizika

Poistenie zodpovednosti

Advokátska kancelária LEGAL PARTNER
je poistená v poisťovni Wüstenrot poisťovňa, a.s. na sumu vo výške 1.500.000 € (viac ako
45.000.000 Sk).

Banner

27. novembra 2013

„V živote nedostanete
to, čo si zaslúžite,
dostanete to,
čo si vyjednáte.“

~ Chester L. Karrass ~

Sme na vašej strane