Mgr. NIKOLA WENG

právny asistent

Mgr. Nikola Weng, právny asistent, narodená v roku 1991 v Bratislave.

V roku 2015 absolvovala Právnickú fakultu Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Od marca 2013 je súčasťou tímu advokátskej kancelárie LEGAL PARTNER a v budúcnosti by sa rada špecializovala v oblasti obchodného práva.